Herroepingsrecht

Herroepingsrecht

U hebt het recht om binnen 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Servus Handels- und Verlags-GmbH, Gewerbezone 16, 6404 Polling, Oostenrijk, Tel. 0800 020 33 77, Fax 0314 39 00 07, E-Mail: klantenservice@personalshop.com via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogste stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website (link onderaan deze pagina). Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzonderingen van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betalingsmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u hebt aangetoond dat u de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Wij zullen de kosten van het terugzenden van de goederen voor onze rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Uitzonderingen

Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een overeenkomst die ziet op de levering van:

  • volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  • producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
  • producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken;

Vrijwillig teruggaverecht - 30 dagen niet goed, geld terug-garantie

Naast het wettelijke herroepingsrecht kunt u voor alle aankopen bij Personalshop tevens gebruik maken van de vrijwillige teruggavegarantie van in totaal 30 dagen na ontvangst van de artikelen (30 dagen niet goed, geld terug-garantie).

U kunt na afloop van de termijn van het herroepingsrecht (14 dagen) de overeenkomst beëindigen, als de artikelen binnen 30 dagen na ontvangst (het termijnbegin is de dag na ontvangst van de artikelen) worden geretourneerd aan Personalshop, indien de artikelen compleet zijn, indien mogelijk in de originele verpakking zitten, ongebruikt en onbeschadigd zijn. Het bijtijds verzenden van de artikelen is voldoende voor het behouden van de termijn.

Het wettelijke herroepingsrecht wordt niet aangetast door het naleven van de door Personalshop opgestelde voorschriften voor het aanvullend contractueel toegekende vrijwillige teruggaverecht (30 dagen niet goed, geld terug-garantie) en blijft onafhankelijk hiervan van kracht. Tot het verstrijken van de termijn van het wettelijk herroepingsrecht gelden uitsluitend de daarin genoemde wettelijke voorwaarden. Het contractueel toegekende vrijwillige teruggaverecht (30 dagen niet goed, geld terug-garantie) beperkt daarnaast op geen enkele wijze de wettelijke garantierechten van u.

Modelformulier downloaden